ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆพร้อมทั้งลิ้งค์ไปยังหน้าดาวน์โหลด, รายละเอียด, เอกสารการใช้งาน. ส่วนเสริมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สคริปต์สำเร็จรูปหรือแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนเสริมเหล่านี้จะเป็น PHP class, function ที่สามารถนำไปใช้ประกอบร่วมกับงานของคุณได้อย่างอิสระ โดยที่มันไม่ได้ผูกติดกับสคริปต์สำเร็จรูปใดๆ. บางรายการอาจจะไม่ได้มีการอัพเดทนานแล้ว โปรดตรวจสอบก่อนนำไปใช้งาน.

คลิกที่ลิ้งค์ดาวน์โหลด เพื่อเข้าไปหาดาวน์โหลดเป็นแพ็คเกจ zip หรือเข้าไปในหน้า release เพื่อหาดาวน์โหลดเป็นแพ็คเกจ zip จากนั้นนำมาแตกไฟล์เพื่อใช้งาน
คลิกที่ลิ้งค์ Composer เพื่อดูชื่อแพ็คเกจและรุ่นในการใช้ติดตั้งผ่าน Composer (แนะนำ). การติดตั้งผ่าน Composer จะทำให้การอัพเดทเป็นไปอย่างง่ายกว่ามาก

ส่วนประกอบ รายละเอียด ดาวน์โหลด API Doc
Cache Cache สำหรับ PHP ที่รองรับ APC, APCu, Memcache, Memcached, และระบบไฟล์ (file system cache) ดาวน์โหลด
Composer
API
Data Table ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วแสดงรายการในตาราง พร้อมการแบ่งหน้า, ช่องติ๊กเลือก, คำสั่ง, และปรับแต่งอื่นๆได้อีกมากมาย. ตารางพร้อมสำหรับการแสดงผลแบบ responsive ชนิดย่อ/ขยายได้ ดาวน์โหลด
Composer
API
Date interval แสดงระยะของวันที่ เช่น กำหนดวันเริ่มต้น กำหนดความถี่ (ทุก n วัน, ทุก n สัปดาห์, เดือน, ปี). หรือกำหนดวันเริ่มต้น กำหนดความถี่ แล้วกำหนดวันที่เริ่มแสดง เช่น วันเริ่มต้น 2015-08-01 ความถี่ทุก 3 วัน วันที่เริ่มแสดง 2015-09-01 จะได้วันที่เริ่มแสดงจริงๆเป็น 2015-09-03 ดาวน์โหลด
Composer
API
Image จัดการรูปภาพ เช่น เปลี่ยนขนาด, หมุน, ครอป, ฯลฯ รองรับภาพโปร่งแสง, ภาพโปร่งใส, ภาพเคลื่อนไหว (GIF animation) ดาวน์โหลด
Composer
API
Nested Set จัดการข้อมูลเชิงซ้อนโครงสร้างต้นไม้ เช่น หมวดหมู่ที่มีหมวดหมู่ย่อยๆซ้อนกันลงไป, ความคิดเห็นที่ตอบซ้อนกันลงไป, ประเภทข้อมูลแบ่งยิบย่อย (Taxonomy) ดาวน์โหลด
Composer
API
Number แปลงและทำงานต่างๆเกี่ยวกับตัวเลข เช่น แปลงขนาดไฟล์, แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ, แปลงจำนวนเงิน ดาวน์โหลด
Composer
API
Pagination แบ่งหน้าการแสดงผล ดาวน์โหลด
Composer
API
Profiler ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานต่างๆของโค้ดคุณ เช่น แสดง logs, ความเร็วการโหลด, การใช้หน่วยความจำ, การใช้ฐานข้อมูล, ไฟล์ต่างๆที่ถูกเรียกใช้ทั้งหมด, การรับค่าผ่าน session/get/post ดาวน์โหลด
Composer
API
Serializer ทำงานกับสตริงที่เป็นข้อมูล serialize เช่นตรวจสอบว่าทำการ serialize แล้วหรือยัง, สั่งทำงาน serialize โดยไม่ให้ทำซ้ำซ้อน ดาวน์โหลด
Composer
API
Scheduler สั่งให้ PHP ทำงานตามกำหนดเวลาที่ระบุ. ต้องการ Cron job เพื่อความแม่นยำ. ดาวน์โหลด
Composer
API
Thai calendar แสดงปฏิทินภาษาไทยหรือภาษาต่างๆในขอบเขต วัน, สัปดาห์, เดือน, ปี ดาวน์โหลด
Composer
API
Thai date แสดงวันที่ภาษาไทยโดยยังคงใช้รูปแบบ format เหมือนกับใน PHP ทุกประการ ดาวน์โหลด
Composer
API
Upload ตัวช่วยในการอัพโหลดไฟล์ด้วย PHP ช่วยให้งานอัพโหลดง่ายขึ้น, หาสาเหตุที่อัพโหลดไม่ได้, เพิ่มความปลอดภัยในการตรวจ mime type จากไฟล์ ดาวน์โหลด
Composer
API