ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สคริปต์สำเร็จรูปหรือแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนเสริมเหล่านี้จะเป็น PHP class, function ที่สามารถนำไปใช้ประกอบร่วมกับงานของคุณได้อย่างอิสระ โดยที่มันไม่ได้ผูกติดกับสคริปต์สำเร็จรูปใดๆ

Simple Cache

Simple Cache

Cache library ตัวนี้ใช้การ cache ผ่านหลากหลาย driver ซึ่งรองรับทั้งแบบ APC, APCu, Memcache, Memcached, และแบบเก็บลงไฟล์ เหมาะสำหรับในกรณีที่ server ไม่มีระบบ cache อื่นใดติดตั้งอยู่

มันคือระบบ cache ที่เก็บข้อมูลแบบเป็นส่วนๆ ไม่ใช่การ cache ทั้งหน้า แต่ก็มีประโยชน์มากในกรณีที่มีการประมวลผลจากจุดใดจุดหนึ่งบนหน้าเว็บมากๆ