Upload ด้วย cURL

บทความนี้จะเป็นการเขียนตัวอย่างโค้ดสำหรับอัปโหลดไฟล์ด้ว …

Upload file ใน WordPress

บทความนี้จะแสดงตัวอย่างวิธีการเขียนโค้ดอัพโหลดโดยใช้ฟัง …

PHP Upload v2

PHP upload class ที่รองรับการอัพโหลดทั้งแบบไฟล์เดี่ยวแล …

ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สคริปต์สำเร็จรูปหรือแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนเสริมเหล่านี้จะเป็น PHP class, function ที่สามารถนำไปใช้ประกอบร่วมกับงานของคุณได้อย่างอิสระ โดยที่มันไม่ได้ผูกติดกับสคริปต์สำเร็จรูปใดๆ

vfileup PHP upload class

จากที่ผมเห็นหลายครั้ง ที่ผู้เขียน php มักมีปัญหาเกี่ยวกับการ upload เช่น เขียนแบบสภาพแวดล้อม register global=on บ้าง, ใช้ copy แทน move_uploaded_file บ้าง, path หรือ permission ผิดบ้าง

วันนี้ผมเลยนำ PHP upload class ทำแล้วมาแจกจ่ายให้ใช้กันฟรีครับ

เพิ่มความปลอดภัยให้การ upload ภาพ

หลังจากที่ผมได้รับงานแก้ไขเพิ่มเติมความปลอดภัย จากงานที่คนอื่นเคยทำมา ทำให้ผมเห็นได้ว่า บางคนให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเว็บน้อยมากจริงๆ ไม่ว่าจะ sql injection, xss, cross site request forgery ที่เรารู้กันอยู่แล้ว ผมจึงหาความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยเพิ่มเติม จึงได้รู้ว่าการอัปโหลดภาพแบบที่เช็คสกุลภาพกันนั้น มันไม่ปลอดภัยพอจริงๆด้วย