PHP Upload v2

PHP upload class ที่รองรับการอัพโหลดทั้งแบบไฟล์เดี่ยวแล …

Pagination v3

Pagination คือ class หรือส่วนเสริมสำหรับ PHP ที่จะใช้ใน …

Image class v.3

Image class version 3 นี้ย้ายมาจาก V image class 2 โดยท …

ตรวจดูและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้วย Profiler

Profiler ของเรานี้เป็น PHP component อีกตัวหนึ่งที่จะสามารถนำไปประกอบใช้กับโปรเจ็คต่างๆของคุณได้อย่างเสรีไม่ได้ผูกติดกับ framework ใดๆ การทำงานนั้นก็ง่ายและให้อิสระได้มากโดยแทบจะไม่ต้องแก้โค้ดหลักเลย.

จัดการและแปลงค่าตัวเลข

Number คือ PHP class ที่เข้ามาทำให้การจัดการตัวเลขต่างๆทำได้ง่ายขึ้น เช่น แปลงตัวเลขเป็นตัวหนังสือ, แปลงตัวเลขเป็นคำอ่านจำนวนเงิน, แปลงค่าไฟล์จาก Bytes, หรือแปลงไปเป็น Bytes

ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สคริปต์สำเร็จรูปหรือแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนเสริมเหล่านี้จะเป็น PHP class, function ที่สามารถนำไปใช้ประกอบร่วมกับงานของคุณได้อย่างอิสระ โดยที่มันไม่ได้ผูกติดกับสคริปต์สำเร็จรูปใดๆ