ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆสำหรับ PHP

ส่วนเสริมต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สคริปต์สำเร็จรูปหรือแบบที่พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนเสริมเหล่านี้จะเป็น PHP class, function ที่สามารถนำไปใช้ประกอบร่วมกับงานของคุณได้อย่างอิสระ โดยที่มันไม่ได้ผูกติดกับสคริปต์สำเร็จรูปใดๆ

ปฏิทินพร้อมวันสำคัญของไทย(บางส่วน)

php calendar ที่ทำมาแจกอันนี้ มีวันสำคัญของไทย ที่สามารถอ้างอิงตามปฏิทินสากลได้พร้อมอยู่แล้ว เช่น วันพ่อ, วันสงกรานต์ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีส่วนรองรับวันนัดหมายไว้ให้พร้อม ขอเพียงการเขียนกำหนดวันนัดหมายของคุณ เช่น กำหนดจาก database ออกมาในรูปแบบตายตัวตามตัวอย่างที่จะบอกต่อไปนี้ ก็สามารถแสดงวันนัดหมายได้อย่างถูกต้อง