เปิดใช้งาน SSL บน UwAmp

https or ssl
จะขอให้ทำตามทีละขั้นตอนเลยนะครับ
 1. เปิดหน้าต่างหลัก UwAmp ขึ้นมา คลิกที่ปุ่ม Apache config
 2. คลิกแถบ Modules
 3. ติ๊ก ssl module แล้วกด ok
 4. สำหรับขั้นตอนนี้โปรดอ่านเพิ่มเติมจากบทความ สร้าง self-signed certificate และทำให้เบราว์เซอร์เชื่อถือ ซึ่งจะปรับปรุงทันสมัยที่สุดและมีรายละเอียดมากกว่า. สำหรับขั้นตอนดั้งเดิมขออ่านได้ในกรอบด้านล่างนี้.
  1. กำหนด OPENSSL environment ให้กับ Windows นะครับ ตามขั้นตอนย่อยต่อไปนี้
   1. หาไฟล์ openssl.cnf ซึ่งหากติดตั้ง UwAmp ตำแหน่งดั้งเดิมจะอยู่ที่ C:\UwAmp\bin\apache\conf\openssl.cnf
   2. เปิด command prompt (start > cmd)
   3. พิมพ์คำสั่งดังนี้ set OPENSSL_CONF=C:\UwAmp\bin\apache\conf\openssl.cnf จากนั้นถือเป็นอันเสร็จสิ้นการกำหนด OPENSSL environment
  2. สร้าง key สำหรับ SSL ตามขั้นตอนต่อไปนี้ (อ้างอิงวิธีทำจาก http://www.neubreed.com.au/blog/enabling-and-configuring-ssl-for-apache-2-2-under-windows-wamp-server-2 นะครับ)
   1. เปิด command prompt (start > cmd)
   2. cd /UwAmp/bin/apache/bin
   3. openssl genrsa -des3 -out ../conf/server.key 1024
   4. openssl rsa -in ../conf/server.key -out ../conf/server.pem
   5. openssl req -new -key ../conf/server.key -out ../conf/server.csr
   6. หากมี error แจ้งว่า Unable to load config info... ให้ทำตามข้อ 4 หลักอีกครั้ง
   7. หากไม่มี error ระบบจะขึ้นหน้าถามต่างๆ ให้เรากรอก เช่น
    Country Name (2 letter code) [AU]: TH
    State or Province Name (full name) [Some-State]: Bangkok
    Locality Name (eg, city) []: City
    Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]: My company
    Organizational Unit Name (eg, section) []:
    Common Name (eg, YOUR name) []: mycom (อันนี้ให้กรอกชื่อคอมของเรา)
    Email Address []: my@emailaddress.tld
    A challenge password []:
    An optional company name []:
    
   8. openssl x509 -req -days 365 -in ../conf/server.csr -signkey ../conf/server.key -out ../conf/server.crt
 5. เปิดไฟล์ C:\UwAmp\bin\apache\conf\httpd_uwamp.conf
 6. ที่ด้านล่างสุดของไฟล์ ต่อจาก </VirtualHost> ปิด ให้ใส่ดังต่อไปนี้
  <VirtualHost *:443>
    #UWAMP Generate Virtual Host
    SSLEngine on
      SSLCipherSuite ALL:!ADH:!EXPORT56:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM:+LOW:+SSLv2:+EXP:+eNULL
      SSLCertificateFile "C:/UwAmp/bin/apache/conf/server.crt"
      SSLCertificateKeyFile "C:/UwAmp/bin/apache/conf/server.key"
      DocumentRoot "C:/my-sites/"
  </VirtualHost>
  

  โดย C:/my-sites/ ให้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เก็บ www root ของคุณ.

 7. กด save ไฟล์
 8. restart apache

จากนั้นเป็นอันเสร็จขั้นตอนทั้งหมด เมื่อ apache restart สำเร็จ แสดงว่าไม่ควรจะมีปัญหาแล้ว ให้ทดลอง browse ไปที่ http://localhost และ https://localhost จะพบว่ามันแสดงหน้าตรงกัน ทั้งนี้ https://localhost อาจมีการแจ้ง error ก่อน ขึ้นอยู่กับแต่ละเบราเซอร์ ให้เรากดดำเนินการต่อไปก็จะสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ตามปกติครับ.

บางกรณีอาจมี error ในหน้าต่างหลักของ UwAmp เช่น sslpassphrasedialog builtin is not supported on win32 ให้ทำการปิด SSLPassPhraseDialog โดยใส่ # ไว้ข้างหน้า ในไฟล์ C:\UwAmp\bin\apache\conf\extra\httpd-ssl_uwamp.conf แล้ว save ไฟล์ และ restart apache ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับ.

2 comments on “เปิดใช้งาน SSL บน UwAmp

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจใช้แท็กHTMLและแอททริบิวต์เหล่านี้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>