ตัวอย่างการเรียก Ajax (XHR) แบบหลายการเชื่อมต่อพร้อมกันแบบมีขีดจำกัด

ในการเรียกใช้ Ajax หรือ XHR นั้นบางครั้งจำเป็นจะต้องเรียกหลาย URL ต่อครั้ง ยกตัวอย่างเช่นการอัพโหลดแบบ chunk เป็นต้น. การเรียก 1 ครั้ง ปกติแล้ว JavaScript จะไม่รอให้ว่าจะสำเร็จก่อนแล้วค่อยไปต่อหรืออย่างไร แต่มีเท่าไหร่มันก็สั่งเรียกให้หมดเลย ทำให้บางครั้งเกิดการเรียก URL เต็มจนท่วม server ส่งผลให้ firewall มองว่าเป็นการโจมตีแล้วทำการบล็อคไปเลย เช่นนี้เป็นต้น.

การจำกัดจำนวนการเรียกใช้ Ajax หลายๆรายการต่อครั้งจึงเป็นสิ่งจำเป็น. ต่อไปนี้เป็นโค้ดตัวอย่าง

/**
 * Function สำหรับเรียก XHR อย่างง่ายๆ จะเปลี่ยนไปใช้ jQuery.ajax() ก็ได้เช่นกัน.
 */
function XHR(url, formData) {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    let XHR = new XMLHttpRequest();

    XHR.addEventListener('abort', (event) => {
      reject({'response': '', 'status': (event.currentTarget ? event.currentTarget.status : ''), 'event': event});
    });
    XHR.addEventListener('error', (event) => {
      reject({'response': '', 'status': (event.currentTarget ? event.currentTarget.status : ''), 'event': event});
    });
    XHR.addEventListener('timeout', (event) => {
      reject({'response': '', 'status': (event.currentTarget ? event.currentTarget.status : ''), 'event': event});
    });
    XHR.addEventListener('load', (event) => {
      let response = XHR.response;

      let headers = XHR.getAllResponseHeaders();
      let headerMap = {};
      if (headers) {
        let headersArray = headers.trim().split(/[\r\n]+/);
        headersArray.forEach(function (line) {
          let parts = line.split(': ');
          let header = parts.shift();
          let value = parts.join(': ');
          headerMap[header] = value;
        });
      }

      if (event.currentTarget && event.currentTarget.status >= 200 && event.currentTarget.status < 300) {
        resolve({'response': response, 'status': event.currentTarget.status, 'event': event, 'headers': headerMap});
      } else {
        reject({'response': response, 'status': event.currentTarget.status, 'event': event, 'headers': headerMap});
      }
    });

    XHR.open('POST', url);
    XHR.responseType = 'json';
    XHR.send(formData);
  });// end new Promise
}// XHR

xhr.js

<?php
// server.php

sleep(1);

$output = [];

$output['round'] = (int) ($_GET['round'] ?? 0);

header('Content-Type: application/json');

echo json_encode($output);

server.php

<!--demo.html-->
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>XHR multi concurrent connection</title>
    <style>
      #debug {
        border: 3px dashed #ccc;
        margin: 10px 0;
        padding: 10px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <form id="upload-form" method="post">
      <input type="hidden" name="hidden-name" value="hidden-value (unnecessary)">

      <button type="submit">Submit</button>

      <div id="debug"></div>
    </form>

    <script src="xhr.js"></script>
    <script type="application/javascript">
      let debugElement = document.getElementById('debug');
      const thisForm = document.getElementById('upload-form');
      const maxConcurrentConnection = 3;

      thisForm.addEventListener('submit', (event) => {
        event.preventDefault();

        let loopPromise = Promise.resolve();
        let ajaxCons = [];
        for (let i = 0; i < 10; i++) {
          loopPromise = loopPromise.then(() => {
            if (ajaxCons.length < maxConcurrentConnection) {
              debugElement.insertAdjacentHTML('beforeend', '<p>Calling to server round '+ i + '. (number from JavaScript.)</p>');
              ajaxCons.push(
                XHR('server.php?round=' + i)
                .then((responseObject) => {
                  const response = responseObject.response;
                  debugElement.insertAdjacentHTML('beforeend', '<p> &nbsp; &gt; Response from server: Round: <code>' + response.round + '</code></p>');
                  return Promise.resolve();
                })
                .catch((responseObject) => {
                  console.warn('response: ', responseObject);
                  debugElement.insertAdjacentHTML('beforeend', '<p style="color: red;"> &nbsp; &gt; Error! see console.</p>');
                  return Promise.reject();
                })
                .finally(() => {

                })
              );

              if ((parseInt(ajaxCons.length)) === parseInt(maxConcurrentConnection)) {
                return new Promise((resolve, reject) => {
                  Promise.all(ajaxCons)
                  .then((value) => {
                    console.log('value', value);
                    ajaxCons = [];
                    resolve();
                  });
                });
              }
            }
          });
        }

        /*
        // basic example loop make ajax call and wait until finish then next loop...
        let loopPromise = Promise.resolve();
        for (let i = 0; i < 10; i++) {
          loopPromise = loopPromise.then(() => {
            console.log('round ' + i);
            return new Promise((resolve, reject) => {
              XHR('server.php?round=' + i)
              .then((responseObject) => {
                const response = responseObject.response;
                console.log('response: ', response);
                resolve();
              })
              .catch((responseObject) => {
                console.warn('response: ', responseObject);
                reject();
              });
            });
          });
        }
        */
      });
    </script>
  </body>
</html>

demo.html

จากโค้ดตัวอย่างด้านบน มันจะทำการจำลองเรียก URL หลายๆครั้งผ่าน for loop. ทุกๆครั้งที่เรียก จะผลักการเรียกเข้าไปใน array ajaxCons โดยเช็คไม่ให้เกิดจำนวน concurrent หรือการเชื่อมต่อพร้อมกันสูงสุดที่กำหนดไว้คือ 3. ถ้าหากเกินจำนวน ก็จะทำการรอผ่าน Promise object.

เมื่อทุกๆ request ทำงานเสร็จแล้วด้วยการตรวจผ่าน Promise.all() มันจะทำการ resolve เพื่อคลายการรอให้ loop รอบต่อไปทำงานได้อีก 3 การเชื่อมต่อ โดยจะทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ 10 รอบ.

ทั้งนี้หากผู้อ่านจะดัดแปลงให้เสร็จเฉพาะ request ใดๆไม่ต้องรอทั้งหมดก็ได้เช่นกัน โดยแก้ไขบรรทัดที่เป็นโค้ด ajaxCons = []; มาเป็นajaxCons.splice(0, 1); และเปลี่ยนจาก Promise.all() มาเป็น Promise.any().

ดูตัวอย่างซอร์สโค้ดเต็มบน GitHub.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจใช้แท็กHTMLและแอททริบิวต์เหล่านี้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>