หาตำแหน่งของคุณด้วย geolocation ใน html5

ใน html5 จะมีลูกเล่นใหม่อย่างหนึ่งที่น่าสนใจ และนำมาใช้กันค่อนข้างมากแล้ว นั่นคือ geolocation และเจ้าตัวนี้จะระบุพิกัดของเราไม่ว่าจะ latitude, longitude และอื่นๆอีกมากมายที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์ที่ใช้เปิดเว็บ

ถ้ายังไม่เคยทำ มาเริ่มต้นกันเลยครับ