แสดงวันที่ภาษาไทยด้วย thaidate()

thaidate คือชุดฟังก์ชั่นต่างๆที่ใช้ในการแสดงผลวันที่ภาษาไทย โดยฟังก์ชั่นที่สร้างขึ้นมาให้ใช้นี้จะอยู่บนพื้นฐานของฟังก์ชั่นเดิมๆของ PHP เช่น date(), strftime(), IntlDateFormatter().

ดาวน์โหลด หรือติดตั้งผ่าน Composer

อ้างอิง เอกสาร API

License: MIT

การใช้งาน

ให้ทำการ include Rundiz/Thaidate/thaidate-functions.php และ Rundiz/Thaidate/Thaidate.php แล้วเขียนโดยใช้ parameter เหมือนฟังก์ชั่น, คลาสเดิมของ PHP รวมถึงรูปแบบของวันที่ด้วยเช่นกัน.


<?php
include_once('Rundiz/Thaidate/Thaidate.php');
include_once('Rundiz/Thaidate/thaidate-functions.php');

echo thaidate('วันlที่ j F พ.ศ.Y เวลาH:i:s'); //ผลลัพธ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา18:55:29

echo sprintf(thaistrftime('%%s%A%%s %d %B %%s%Y %%s%H:%M:%S'), 'วัน', 'ที่', 'พ.ศ.', 'เวลา');
// ผลลัพธ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา18:56:06

echo sprintf(intlDate('cccc\'%1$s\' d MMMM Gyyyy \'%2$s\'H:mm:ss'), 'ที่', 'เวลา');
// ผลลัพธ์ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เวลา18:56:06
?>


thaidate

thaidate(string $format [, int $timestamp = '' [, bool $buddhist_era = true]])

parameter:

ค่าที่หนึ่งและสอง ให้อ้างอิงตาม php date()
ค่าที่สามคือปีพ.ศ. เป็น boolean (true, false) ถ้าไม่กำหนดจะเป็น true คือแปลงเป็นปีพ.ศ. ถ้ากำหนดเป็น false จะไม่แปลง คือเป็นปี ค.ศ.


thaistrftime

thaistrftime(string $format [, int $timestamp = '' [, bool $buddhist_era = true [, array|string $locale = 'th']]])

parameter:

ค่าที่หนึ่งและสอง ให้อ้างอิงตาม php strftime()
ค่าที่สามคือปีพ.ศ. เป็น boolean (true, false) ถ้าไม่กำหนดจะเป็น true คือแปลงเป็นปีพ.ศ. ถ้ากำหนดเป็น false จะไม่แปลง คือเป็นปี ค.ศ.
ค่าที่สี่คือรหัสภาษา (locale) เป็น string หรือ array ซึ่งบาง server อาจใช้แตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบและกำหนดด้วยตัวเอง


intlDate

intlDate(string $format [, int $timestamp = '' [, bool $buddhist_era = true [, array|string $locale = 'th']]])

parameter:

ค่าที่หนึ่ง $format ให้อ้างอิงตาม IntlDateFormatter::setPattern() โดยจะใช้ pattern ของวันที่ตามเอกสารของ ICU.
ค่าที่สอง $timestamp คือ unix timestamp หรือปล่อยว่างไว้.
ค่าที่สามคือปีพ.ศ. เป็น boolean (true, false) ถ้าไม่กำหนดจะเป็น true คือแปลงเป็นปีพ.ศ. ถ้ากำหนดเป็น false จะไม่แปลง คือเป็นปี ค.ศ.
ค่าที่สี่คือรหัสภาษา (locale) เป็น string หรือ array ซึ่งบาง server อาจใช้แตกต่างกันไป โปรดตรวจสอบและกำหนดด้วยตัวเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจใช้แท็กHTMLและแอททริบิวต์เหล่านี้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>