ค้นหาจำนวนสัปดาห์ในหนึ่งเดือน

ในฟังก์ชั่นของ PHP มีคำสั่งและ format ต่างๆเกี่ยวกับวันที่มากมาย แต่ไม่มีอันใดเลยที่สามารถหาค่าจำนวนสัปดาห์ในหนึ่งเดือนได้. เมื่อผมทำได้ ก็เอามาแจกเหมือนเช่นเคย 🙂