การส่งอีเมลผ่าน PHP โดยใช้ SMTP

บทความนี้จะอธิบายและแสดงตัวอย่างสคริปต์ การส่งอีเมลผ่าน php โดยใช้ smtp เพื่อให้ทำความเข้าใจ และเป็นพื้นฐานในบทความอื่นๆที่เกี่ยวกัน หรือการประยุกต์ใช้งานแบบอื่นๆ