Jquery plugin สวยๆสำหรับฟอร์มที่คุณควรใช้

ถึงแม้ปัจจุบันจะเป็นยุค html 5 แล้วก็ตาม แต่ form element หลายๆตัวก็ยังไม่มีการรองรับให้ใส่ดีไซน์ลงไปได้เต็มที่เท่าใดนัก

แม้หลายๆคนจะไปหาเลือกใช้ plugin ต่างๆมาทดแทนเพื่อใส่ดีไซน์ลงไปได้ แต่ plugin เหล่านั้นจะสามารถตอบสนองงานของโปรแกรมเมอร์ได้ทั้งหมดหรือไม่

เพื่อที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ ผมจึงได้ค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดและทำการทดสอบแล้วจึงนำมาแนะนำให้กัน