Fuel Start ระบบ back office สำหรับเริ่มโปรเจ็คด้วย FuelPHP

หลังจากที่ Codeigniter framework ประกาศหยุดการพัฒนาและตายไปแล้ว หลายๆคนก็เริ่มหันไปหา php framework ตัวใหม่ๆ

บ้างก็หันไปใช้ Laravel บ้างก็หันไปใช้ตัวอื่นๆ แต่ผมขอเลือก FuelPHP เพราะมันมาพร้อม HMVC ที่สมบูรณ์ซึ่ง framework อื่นๆส่วนใหญ่ไม่มีในตัว และ FuelPHP ก็ยังเรียนรู้ในการเขียนได้ง่ายมากอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้จึงได้ทำระบบหลังบ้านออกมา อันประกอบด้วยระบบจัดการผู้ใช้, สิทธิ, หน้าที่, และการตั้งค่า ทำให้การเริ่มโปรเจ็คด้วย FuelPHP เป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็ว.