ปรับแต่ง php.ini อย่างไรให้เหมาะสำหรับการพัฒนาเว็บ

หลายๆคนมักจะโพสท์ถามกันให้เห็นบ่อยๆตามฟอรั่ม php ทั่วไป ว่าทำไมสิ่งที่พวกเขาทำได้บน localhost กลับทำไม่ได้บน server จริง นั่นเป็นเพราะนักพัฒนาเหล่านั้นขาดความเข้าใจในการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับสภาพแวดล้อมของการพัฒนา (development)

ดังนั้น บทความนี้จะแนะนำการตั้งค่าของ php.ini ในส่วนที่นักพัฒนาเว็บควรจะต้องใช้ เพื่อให้มีการแจ้งค่าผิดพลาดต่างๆแม้เล็กๆน้อยๆ และเพื่อความรัดกุมเมื่อนำไปใช้บน server จริงจะได้มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุด