ส่งอีเมลบน localhost ด้วย HMailServer

หลายท่านมีปัญหากับการเขียนโค้ดส่งอีเมลด้วย php แล้วส่งไม่ได้ ติดขัด SMTP error ต้องหา SMTP หา class ส่งอีเมลอย่าง PHPMailer มาใช้กันให้ควั่ก

บทความนี้จะอธิบายวิธีติดตั้งและตั้งค่าจนส่งเมลด้วย php mail() ได้สำเร็จ.