OpenID สำหรับผู้ใช้ okvee web start

OpenID ที่จะแจกนี้ มีการทำงานที่พร้อมใช้เรียบร้อยแล้ว และมันทำงานได้กับเฉพาะ okvee web start ชุดเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ Codeigniter เท่านั้น
โดยมาเป็นแบบโมดูล และมีการปรับเพิ่ม controller, model, view หลักนิดหน่อย.
สำหรับ library OpenID นั้นผมใช้ของ lightopenid เพราะง่ายที่สุดและการอนุญาตของเขาสามารถเป็นไปได้ในการเผยแพร่ต่อ, นำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์.

ดาวน์โหลด version 1.0

การอนุญาต

สามารถนำไปใช้ได้อย่างอิสระ ทั้งเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยจะต้องคง credit ต่างๆที่มีอยู่ในไฟล์ทุกๆไฟล์เอาไว้ แต่อาจเพิ่มเติมของคุณเข้าไปได้ โดยจะต้องดูแล้วเข้าใจว่าแยกออกจากกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน.

การติดตั้ง

ก่อนดำเนินการติดตั้ง โปรดอ่านข้อควรระวัง หรือควร backup ไฟล์ที่จะมีการซ้ำซ้อนกันเอาไว้เสียก่อน

แตกไฟล์ออกจาก 7z โดยนำ modules/account ไปใส่ไว้ใน folder ที่ชื่อ modules ของ Okvee Web Start
นำ folder ต่างๆข้างใน application ไปใส่ใน application หรือดูง่ายๆคือลากวางไปตามโครงสร้างเลย ซึ่งจะเหมือนกัน
สิ่งที่ควรระวัง
การลากวาง folder/file ข้างใน application ที่มากับ 7z นั้น หากงานของคุณมีการพัฒนาไปแล้ว โปรดนำไปเปรียบเทียบก่อนจะดีกว่า มิฉะนั้นมันจะไปทับของที่คุณได้ปรับแต่ง,ทำใหม่ไปแล้วนั่นเอง.

ส่วนที่เพิ่มมาคือ libraries lightopenid, modules account (controller openid อยู่ใน modules/account)
ส่วนที่ปรับปรุงคือทั้งหมดที่อยู่ใน folde application ที่อยู่ในไฟล์ 7z

okvee webstart openid