Codeigniter 2 แปลไทย

ดาวน์โหลด codeigniter 2.0.2 - 2.0.3

แปลไทยสำหรับ Codeigniter 2 นะครับ โหลดไปใช้กันได้ฟรี

การติดตั้ง
ติดตั้งไว้ที่ system/language/ แล้วก็ลาก folder thai ออกมาวางคู่กับ english ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ

สำหรับการเลือกใช้ภาษาไทยขอให้ปรับใน config ของ codeigniter ที่ application/config/config.php
หาคำว่า $config['language'] แล้วใส่ thai เข้าไปดังตัวอย่าง


$config['language']    = 'thai';